TilbageDansk • Svenska • English

Svenska
En bok som beskriver problematiken kring att köpa, äga och sälja bil i Australien.
Författaren har egen erfarenhet efter två långvariga vistelser i Australien och har
utväxlat information med många andra bilresenärer i landet OZ.
I boken tar författaren bl.a. upp följande ämnen:
 • Val av bil
 • Ställen att köpa bil på
 • Försäljning av bil
 • Försäkring och registrering
 • Checklista
 • Regler & lagar i Australien
 • Biltips
 • Tips om att köra runt i Australien
 • Förkortningar
 • Ordförklaringar
 • Slangord
ISBN 87-90566-21-1
Bestill

Copyright © 1997 - 2006 Forlaget Sophus. All rights reserved